Добре дошли / Добродошли

Допълнителен конкурс

Националния съвет на българското национално малцинство в рамките на компетенциите си в сферата на образованието, задвижи процедура за обезпечаване на нови учебници за ученици от първи до дванадесети клас учещи се изцяло на български език в Република Сърбия, в унисон с актуалните учебни планове и програми. Въз основа на Заключението  на Комисията по образование  номер 19/05-07-21 от 5 юули тази година,

о б я в я в а

 Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н   К О Н К У Р С

за наемане на преводачи и езикови редактори за превеждане и езикова редактура на учебници от 1 -12 клас,

Преводачите и езиковите редактори ще изразяват желание за участване в процеса на обезпечаване на качествени преводи на учебници от първи до дванадесети клас по дисциплини които останаха свободни след първото класиране:

Предмет на превеждане и езикова редактура са следните учебници:

 1. Маша и Раша, Музикално изкуство, учебник за първи клас; (езиков редактор)
 2. Математика, учебник за втори клас; (езиков редактор)
 3. Музикално изкуство, учебник за втори клас; (езиков редактор)
 4. Изобразително изкуство, учебник за втори клас; (езиков редактор)
 5. Биология, учебник за пети клас; (езиков редактор)
 6. Техника и технология, учебник за пети клас; (преводач)
 7. Изобразително изкуство, учебник за пети клас; (езиков редактор)
 8. Математика, учебник за шести клас; (езиков редактор)
 9. Техника и технология, учебник за шести клас; (преводач/езиков редактор)
 10. Музикално изкуство, учебник за шести клас; (преводач)
 11. Математика, учебник за девети клас; (преводач/езиков редактор)
 12. Физика, учебник за девети клас; (езиков редактор)
 13. Химия, учебник за девети клас; (преводач/езиков редактор)
 14. Компютърни и информациони технологии, учебник за девети клас; (езиков редактор)

Изисквания към кадндатите преводачи

 • Висше образование;
 • Опит в преводачески услуги от най-малко три години;
 • Владение на терминология на конкретната дисциплина по сърбски и по български език;
 • Преводите ще бъдат реализирани в срокове определени от издателя.

Изисквания към кандидаите езикови редактори

 • Висше филолгическо образование българска и/или славянска филология;
 • Опит в лекторски и преводачески услуги от най-малко три години;
 • Преподаватели във висши училища, научни работници, иследователи;
 • Кандидатите ще бъдат подложени на ограничени срокове определени от издателя.

Кандидатстване

Заинересованите преводачи и езикови редактори, които отговарят на посочените условия трябва да предоставят основни документи както следва:

 • Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на Националния съвет nsb.rs );
 • Лична биографична справка CV , с насока към опита в сферата на превод и лектура.

Докуметите се предоставят по електрона поща изпратена до Националния съвет office@nsb.rs

Краен срок за подаване на докуметите е 05/08/2021 година.

Всеки кандидат може да кадидатства за не повече от два превода.

Кандидатите за лектори могат да кандидатстват  за не повече од три лектури и/или не повече от два превода.

Пристигналите кандидатури ще разглежда Конкурсната комисия при Националния съвет. Избраните кандидати, Националния съвет ще предложи на приемащата страна (издателя на учебника). Решението на приемащата страна е окончателно, след което се сключват договори  с избраните кандидати преводачи/езикови редактори.

С договорите се определя срок и цена на извършените услуги.

Преводът се заплаща по страница, което представлява 1850 знака без интервали, според политиката на издателя.

Предложената цена за превода по страница е 760 динари в брутен размер.

Лектурата се заплаща по страница, което представлява 1850 знака с интервали, според политиката на издателя.

Предложената цена за лектурата по страница е 130 динари в брутен размер.

Резултатите на конкурса след утвърждаването им се обявяват на интернет страницата на Националния съвет, www.nsb.rs до 20/08/2021 година.

В Босилеград,

Дата;15/07/2021 година.

                                                                    Председател на Националния съвет

                                                                на българското национално малцинство

                                                                                             Стефан Стойков

Подобни новини

Top