Добре дошли / Добродошли

Избрано е ново ръководство на Съвета

В четвъртък на 27. декември, 2018 година в Босилеград се проведе втората редовна сесия на Националния съвет на българското национално малцинство. На заседанието освен останалите въпроси беше избрано ново ръководство и управителни органи на Съвета.

За

Стефан Стойков, член на Съвета на Босилеград, беше избран за председател на Националния съвет на българското национално малцинство, а новоизбраните потпредседатели  са: Страшко Апостолов и Славица Васов.

Избран е и Изпълнителен съвет на Съвета в състав:

1. Ангел Йосифов, председател:

2. Лилянка Василова, подпредседател;

3. Димитър Асенов, подпредседател;

4. Васко Георгиев, член;

5. Роза Стоименов, член;

6. Любинка Миланов, член;

7. Новица Здравков, член.

На заседанието бяха избрани комисиите по образование, култура, информация и официална употреба на езици в следващия състав.

Комисия по образование

1. Методи Чипев, председател;

2. Миле Самарджич, подпредседател;

3. Владимир Глигоров, член;

4. Катерина Симеонова, член;

5. Ивана Андреевич, член;

6. Вене Божилов, член;

7. Пене Димитров, член.

Комисия по култура

1. Слободан Алексич, председател;

2. Небойша Стоянов, подпредседател;

3. Николайча Манов, член;

4. Воислав Божилов, член;

5. Иван Йорданов, член;

6. Десимир  Стоянов, член;

7. Братислав Крстич, член.

Комисия по информиране

1. Надежда Стоянович, председател;

2. Драган Йовичич, подпредседател;

3. Борис Лазаров, член;

4. Миланка Зарев, член;

5. Милка Станоевич, член;

6. Мила Васов, член;

7. Славчо Владимиров, член.

Комисия по служебна употреба на език и писмо

1. Албена Котев, председател;

2. Иван Таков, подпредседател;

3. Саша Миланов, член;

4. Славица Стоянов, член;

5. Стоядинка Митов, член;

6. Стоянча Димитров, член;

7. Жарко Евтимов, член.

Старшият юрист от Босилеград Игор Антимов бе преизбран за секретар на съвета.

Освен иъбирателната работа, беше взето решение и за периодичната смяна на председателя на съвета, както и за смяна на седалището на съвета. Имаше и положително становище по Плана за записване за 2019/2020 г. на Гимназия „Св. Кирил и Методий ”от Димитровград.

Подобни новини

Top