Добре дошли / Добродошли

Комисия по информиране

Състав на комисията по информиране при Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия:

1. Надежда Стоянович, председател;

2. Драган Йовичич, подпредседател;

3. Борис Лазаров, член;

4. Миланка Зарев, член;

5. Милка Станоевич, член;

6. Мила Васов, член;

7. Славчо Владимиров, член.

Top