Добре дошли / Добродошли

Комисия по образование

Състав на комисията по образование на националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия:

  1. Методи Чипев, председател;
  2. Миле Самарджич, подпредседател;
  3. Владимир Глигоров, член;
  4. Катерина Симеонова, член;
  5. Ивана Андреевич, член;
  6. Вене Божилов, член;
  7. Пене Димитров, член.
Top