Добре дошли / Добродошли

Комисия по служебна употреба на език и писмо

Състав на комисията по служебна употреба на език и писмо  на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия:

1. Албена Котев, председател;

2. Иван Таков, подпредседател;

3. Саша Миланов, член;

4. Славица Стоянов, член;

5. Стоядинка Митов, член;

6. Стоянча Димитров, член;

7. Жарко Евтимов, член.

Top