Добре дошли / Добродошли

Контакт

Национален съвет на българското национално малцинство в Сърбия

Офис Босилеград

ул. Георги Димитров 82,
17540 Босилеград

Тел.: 017 877 022
(За повиквания от чужбина 00381 17 877 022)

Имейл: office@nsb.rs

Офис Димитровград

ул. Вука Караджича бб,
18320 Димитровград

Тел. 010 360 931
(За повиквания от чужбина 00381 10 36 931)

Top