Добре дошли / Добродошли

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ЩЕ РЪКОВОДИ КООРДИНАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ

На 6. Март в Суботица се проведе сесия на Координацията на националните съвети на националните малцинства, където беше взето решение Националният съвет на българското национално малцинство да ръководи Координацията на националните съвети. Председателят Стефан Стойков ще ръководи Координацията, за подпредседател е избран г-н Борче Величковски, председател на националния съвет на македонското малцинство. До момента Координацията е ръководена от г-н Яне Хайнал, председател на унгарския национален съвет.

Координацията на националните съвети на националните малцинства представлява колективен орган съставен от представители на всички национални малцинства в Република Сърбия и е главна връзка  между националните съвети на националните малцинства и органите и институциите на Р. Сърбия, с целта за разрешаване на общи проблеми и завишаване на човешките и малцинствени права. Координацията е съставена от 23 Национални съвета или 1,3 милиона граждани на Република Сърбия.

Ръководенето на Координацията е голяма отговорност, същевременно  и голямо признание за досегашната работа и постигнатите резултати на Националния съвет на българското национално малцинство, на ръководството и членовете. На тържествената част от сесията присъства директорката на Канцелария за човешки и малцинствени права д-р Сузана Паунович, представители на ОSСЕ  и други.

Подобни новини

Top