Добре дошли / Добродошли

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ОМБУДСМАНА

В Белград на 7 февруари Омбудсмана г-н Зоран Пашалич представи специален доклад на Омбудсмана с препоръки относно състоянието при упражняване на публичните правомощия от националните съвети на националните малцинства. Освен защитника на гражданите, г-н Пашалич участваха още и  Н.Пр. E. Андреа Орисио, ръководител на мисията на ОССЕ в Сърбия, Ябланка Табаш, изпълнител дължноста помощник генерален секретар на омбудсмана и представители на всички национални съвети на националните малцинства. Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство г-н Стойков участва активно в обсъждането на събранието.

Подобни новини

Top