Добре дошли / Добродошли

Препоръка за провеждане на заседанията на Националния съвет

Кооринацията на Националните съвети на националните малцинства обяви следната препоръка:

Поради настоящата епидемиологична ситуация в страната и света, в Република Сърбия беше въведено извънредно положение.
Правителството на Република Сърбия направи препоръки към всички граждани с оглед потискане на визата COVID-19.

В съответствие с тази препоръка и въз основа на консултации проведени  с Министерството на държавната администрация и местното самоуправление се препоръчва всички съвети на националните малцинства да провеждат заседания на националния съвет и други органи на съвета чрез електронни средства (телефон, Skype, видео връзка .. .) според вашите възможности.

Министерството ни обърна внимание и на това, че дори ако актовете на съвета не предвиждат провеждането на сесиите по електронен път, министерството също ще приема сесиите, проведени по електронен път с определени записи и протоколи.
Тази препоръка е валидна до премахването на извънредното положение.

Подобни новини

Top