Добре дошли / Добродошли

Проведе се първото редовно заседание на Съвета

Днес 18.12.2018. в Босилеградв помещенията на общината, проведе първото редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство. На заседанието присъстваха 13 съветника, съществува кворум за работа. За заседанието беше приет следващия:

Дневен ред

  1. Приемане на Устава на Националния съвет на българското национално малцинство;
  2. Приемане на Правилника за работа на заседанията на Националния съвет на българското национално малцинство;
  3. Приемане на решение за даване на мнение в процеса на определяне на названия на улици в Иваново, гр. Панчево;
  4. Приемане на решение за даване на мнение в процеса на приемане на мрежи от обществени предучилищни и обществени начални училища на територията на община Димитровград;
  5. Въпроси и предложения.

След кратко обсъждане и разглеждане бяха приети следните решения:

  1. Решение за приемане на Устава на Националния съвет на българското национално малцинство;
  2. Решение за приемане на Правилника за дейността на заседанията на Националния съвет на българското национално малцинство;
  3. Решение за даване на положително становище в процеса на установяване на названията на улици в Иваново, град Панчево;
  4. Решение за даване на положително становище в процеса на приемане на мрежи от обществени предучилищни и обществени начални училища на територията на община Димитровград.

Всички решения бяха взети единодушно.

До края на годината ще бъде насрочена втора редовна сесия на Националния съвет на българското национално малцинство.

Подобни новини

Top