Добре дошли / Добродошли

Първа редовна сесия

Първата редовна сесия на Националният съвет на българското национално малцинство ще се проведе в Босилеград на 18.12.2018 година с начало 1200 ч., в помещенията на община Босилеград (зала за заседания). На първата сесия съвета ще съгласува актите си с новия Закон за националните съвети на националните малцинства.

Дневен ред

  1. Взимане на решение за приемане на нов Правилник за работа на сесиите на Националният съвет на българското национално малцинство.
  2. Взимане на решение за приемане на нов Устав на Националният съвет на българското национално малцинство.
  3. Въпроси и предложения

 

Icon

Предлог статута 212.68 KB 2 downloads

...

 

Подобни новини

Top