Добре дошли / Добродошли

СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА

Герб на Националния съвет на българското национално мълцинство в Сърбия

На основание член 23 алинеа 3 и 5 от Правилника за работа на Националния съвет на българското национално малцинство, а във връзка с препоръката на Министерството на държавното управление и месното самоуправление, председателя на Съвета Стефан Стойков насрочва седмо редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство.

До членовете на Националния съвет

Уважаеми,

на 30.03.2020 (понеделник),  ще се проведе седмо редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство, чрез телефонна връзка.

За заседанието предлагам, следният:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Финансов отчет на Националния съвет на българското национално малцинство за 2019 година.
  2. Финансов план на Националния съвет на българското национално малцинство за 2020 година.
  3. Разглеждане на предложението на Комисията по образование за провъзгласяване на училища от Босилеград и Цариброд за учебни заведения от особено значение за българското малцинство в Република Сърбия.
  4. Въпроси и предложения

Материала за заседанието ще бъде предоставен на членовете по е-маил. Взетите решения ще бъдат обявени на официалната страница на Съвета в срок определен от Закона на националните съвети на националните малцинства.

Членовете на Съвета ще бъдат извикани по телефон от 10 до 13 часа.

Председател

Стефан Стойков с.р.

Подобни новини

Top