Добре дошли / Добродошли

Съобщение

Знаме на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия

Националният съвет на българското национално малцинство информира членовете на Националния съвет, членовете на комисиите и другите органи на съвета, медиите и всички заинтересовани страни:

В съответствие с епидемиологичната ситуация в Република Сърбия, въз основа на Препоръките на правителството на Република Сърбия и Координацията на националните съвети на националните малцинства, сесиите на националния съвет, комисиите и другите органи на съвета в следващия период ще се провеждат изключително чрез електронни средства за комуникация.

Националният съвет на българскито национално малцинство непрекъснато ще докладва на обществеността в съответствие със Закона за националните съвети на националните малцинства. Информация за дейността на Съвета, комисиите и други органи на Съвета, както и приетите решения, ще бъде предоставена на  общественоста чрез официалния уебсайт на Националния съвет www.nsb.rs.

Подобни новини

Top