Добре дошли / Добродошли

Трето редовно заседание на Националния съвет

На 1. –   март в Босилеград с начало от 1000 часа се проведе третото редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство.

Заседанието беше редовно и след разискване беше приет и потвърден Финансовя отчет на Националния съвет за 2018 година, също така и Финансовия план на Националния съвет за 2019 година беше приет единодушно от всички присъстващи съветници. По иск на Община Димитровград (Цариброд) бе разгледан иск за даване на мнение за спроведен конкурс за финасиране на медийни съдържания. Съвета даде положително мнение.

На заседанието присъстваха 12 съветника. Заседанието приключи 1115. Преди заседанието на Съвета, Финансовия план, Финансовия одчет и други необходими докумети бяха разисквани на заседанието на Изпълнителния съвет на Националния съвет на първото си заседание.

Подобни новини

Top