Добре дошли / Добродошли

Учредено четвърто събрание на Националният съвет на българското национално малцинство

В Босилеград на 28.11.2018 година се проведе учредителна сесия на Националният съвет на българското национално малцинство. На заседанието присъстваха 18  од 19 члена на Съвета, присъстваха всички 17 члена избрани от листата „Това сме ние“ – Владимир Захариев, и един член од листата „Да върнем достойнството на народа“, втория член от тази листа не е взел участие в учередителната сесия.

На заседанието е избрано тричлено работно председателство, в състав Димитър Асенов председател, Стефан Стойков и Небойша Стоянов помощници.

Националният съвет на българското национално малцинство е учреден с потвърждаването на осамнадесет мандата.

Работното председателство обяви че Първото редовно заседание на Националният съвет на българското национално малцинство ще се проведе на 18. декември 2018 година. Место и време допълнително ще бъде съобщено. На заседанието най-напред ще бъде съгласуван Устава на съвета с Измененията и допълненията на Закона на националните съвети на националните малцинства.

Подобни новини

Top