Добре дошли / Добродошли

За нас

Националният съвет на българското национално малцинство е най-висшият представителен орган на българите в Република Сърбия. Националният съвет представлява националното малцинство в областта на образованието, културата, информирането на езика на националните малцинства и официалната употреба на езика и писмото, участва в процеса на вземане на решения, или взема решения по въпроси от тези области и създава институции, стопански дружества и други организации.

Националният съвет на българското национална малцинство в Сърбия за първи път е формиран на 19 декември 2003 г. в Ниш посредством непряка електорална система, съгласно Закона за защита на правата и свободите на националните малцинства. Първият състав на Съвета наброяваше 21 членове и имаше 4 комисии (образование, култура, информация и служебна употреба на езика и писмото).

Поради недостатъците в законодателството по отношение на избора и юрисдикцията на съветите на  малцинствата, през 2009 г. бе приет нов Закон за националните съвети на националните малцинства. Съгласно новия Закон през март 2010., Министерството на правата на човешките и малцинствени права обяви избори за нови състави на Националните съвети на националните малцинства за юни 2010 г. На тези избори бе избран втория състав на Националния съвет на българското малцинство, който наброяваше 23 членове. В отделния избирателен списък на българското малцинство са били регистрирани над 11 000 граждани, а в изборите са гласували 66% (избирателната активност на малцинствата е била 54,5%). Националният съвет в този състав имаше седемчленен Изпълнителен съвет, както и шест комисии, сформирани за всички области от дейността на Съвета.

Третият пореден състав на Националния съвет на българското национално малцинство бе избран на преките избори, проведени на 26 октомври 2014 г. В изборите се надпреварваха четири листи за 19 места в Съвета, а правото на глас имаха 14 908 наши сънародници, вписани в отделния избирателен списък. Листата на Владимир Захарийев от Босилеград спечели 10 от общо 19 места. Toзи състав на Съвета официално бе учреден на 27 март 2014 г., а Владимир Захарийев бе избран за председател на Националния съвет. Изпълнителният съвет на Съвета наброява седем члена. Националният съвет има и четири комисии (Комисия по образование, Комисия по култура, Комисия по информиране и Комисия по служебна употреба на езика и писмото).

Актуалния състав на Националня съвет е избран на преки избори на 4. ноември 2018 година. Листата на Владимир Захарийев от Босилеград спечели 17 од 19 места. За председател бе избран Стефан Стойков от Босилеград, подпредседатели станаха Славица Васов и Страшко Апостолов. Председател на ИС е д-р Ангел Йосифов от Цариброд. Съвета има и четири комисии.

Top