Добре дошли / Добродошли

Author Archive

Избрано е ново ръководство на Съвета

В четвъртък на 27. декември, 2018 година в Босилеград се проведе втората редовна сесия на Националния съвет на българското национално малцинство. На заседанието освен останалите въпроси беше избрано ново ръководство и управителни органи на Съвета. За Стефан Стойков, член на Съвета на Босилеград, беше избран за председател на Националния съвет на българското национално малцинство, а […]

Прочети повече

Второ редовно заседание на Националния съвет

Уважаеми, на 27.12.2018 (четвърък), с начало в 1200 часа, в Босилеград, в помещенията на общината (залата за заседания), ще се проведе второто редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство. В приложението може да истеглите покана за заседанието и протокола от първото редовно заседание. Освен членовете на заседанието се канят и медиите!

Прочети повече

Проведе се първото редовно заседание на Съвета

Днес 18.12.2018. в Босилеградв помещенията на общината, проведе първото редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство. На заседанието присъстваха 13 съветника, съществува кворум за работа. За заседанието беше приет следващия: Дневен ред Приемане на Устава на Националния съвет на българското национално малцинство; Приемане на Правилника за работа на заседанията на Националния съвет на […]

Прочети повече

Първа редовна сесия

Първата редовна сесия на Националният съвет на българското национално малцинство ще се проведе в Босилеград на 18.12.2018 година с начало 1200 ч., в помещенията на община Босилеград (зала за заседания). На първата сесия съвета ще съгласува актите си с новия Закон за националните съвети на националните малцинства. Дневен ред Взимане на решение за приемане на нов […]

Прочети повече

Националния съвет на панаир в Белград

Националния съвет на българското национално малцинство участва на панаира на националните малцинства ‚Сложената мозайка на Сърбия‘, в Белград на 9.12.2018 година. Панаира е организиран од страна на Канцеларията за човешки и малцинствени права в сътрудничество с националните съвети на националните малцинства, които на щандовете представиха културното наследство (народни носии, занаяти, храни, културни издателства). В културната […]

Прочети повече

Националния съвет на панаира за националните малцинства в Белград

В неделя, 9. декември Белградският панаир ще бъде място, където ще се срещнат различни култури, обичаи, кздето ще се празнува различието. „Сложната мозайка на Сърбия“, зала 5, с начало в 8:30 часа. Вход свободен. Участие ще вземат и представители на нашия Национален съвет. Фолклорен ансамбъл ще представи игри от нашия край, също така на панаира […]

Прочети повече

Учредено четвърто събрание на Националният съвет на българското национално малцинство

В Босилеград на 28.11.2018 година се проведе учредителна сесия на Националният съвет на българското национално малцинство. На заседанието присъстваха 18  од 19 члена на Съвета, присъстваха всички 17 члена избрани от листата „Това сме ние“ – Владимир Захариев, и един член од листата „Да върнем достойнството на народа“, втория член от тази листа не е […]

Прочети повече

Top