Добре дошли / Добродошли

Author Archive

СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА

Герб на Националния съвет на българското национално мълцинство в Сърбия

На основание член 23 алинеа 3 и 5 от Правилника за работа на Националния съвет на българското национално малцинство, а във връзка с препоръката на Министерството на държавното управление и месното самоуправление, председателя на Съвета Стефан Стойков насрочва седмо редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство. До членовете на Националния съвет Уважаеми, на […]

Прочети повече

Съобщение

Знаме на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия

Националният съвет на българското национално малцинство информира членовете на Националния съвет, членовете на комисиите и другите органи на съвета, медиите и всички заинтересовани страни: В съответствие с епидемиологичната ситуация в Република Сърбия, въз основа на Препоръките на правителството на Република Сърбия и Координацията на националните съвети на националните малцинства, сесиите на националния съвет, комисиите и […]

Прочети повече

Препоръка за провеждане на заседанията на Националния съвет

Кооринацията на Националните съвети на националните малцинства обяви следната препоръка: Поради настоящата епидемиологична ситуация в страната и света, в Република Сърбия беше въведено извънредно положение. Правителството на Република Сърбия направи препоръки към всички граждани с оглед потискане на визата COVID-19. В съответствие с тази препоръка и въз основа на консултации проведени  с Министерството на държавната […]

Прочети повече

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ЩЕ РЪКОВОДИ КООРДИНАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ

На 6. Март в Суботица се проведе сесия на Координацията на националните съвети на националните малцинства, където беше взето решение Националният съвет на българското национално малцинство да ръководи Координацията на националните съвети. Председателят Стефан Стойков ще ръководи Координацията, за подпредседател е избран г-н Борче Величковски, председател на националния съвет на македонското малцинство. До момента Координацията […]

Прочети повече

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА СЪВЕТА ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ

По повод 3-март Националния празник на Република България и Деня на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия на 02. март в понеделник се проведе тържествено заседание на Съвета в Цариброд. На заседанието освен членове и ръководството на Съвета присъстваха и кмета на община  Босилеград Владимир Захарийев, и замесник кмета на Община Цариброд Зоран […]

Прочети повече

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

По повод 3-март Националния празник на Република България и Деня на българското национално малцинство в Република Сърбия на 02. март в понеделник ще се проведе тържествена сесия на Съвета от 10 часа в залата  на Община Цариброд. Председателя на Националния съвет на българското национално малцинство Стефан Стойков кани членовете на Съвета, Кметовете на Община Димитровград […]

Прочети повече

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

На 11/02/2020 година, се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Националния съвет на българското национално малцинство за пръв път в село Звонци, Община Бабушница. На заседанието присъства освен членовете и жителите на селото и председателя на Националния съвет Стефан Стойков, който най напред запозна Изпълнителния съвет с досегашната работа на съвета между двете заседания. Членовете […]

Прочети повече

СРЕЩА С КМЕТИЦАТА НА БАБУШНИЦА

  В Бабушница, на 11/02/2020 година, председателя на Националният съвет на българското национално малцинство Стефан Стойков бе посрещнат от кметицата на община Бабущница     г-жа Сладжана Николич. Това е първа официална среща на представители на Националния съвет с Община Бабушница по искане на Съвета. Срещата беше изключително благоприятна, водеха се разговори за насърчаване  правата на принадлежащите […]

Прочети повече

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРАД ПАНЧЕВО

На 7 февруари председателят на съвета г-н Стефан Стойков се срещна с представители на град Панчево и представители на сдружение „Шопско оро” от Панчево. Срещата беше иницирана от Националния съвет на българското национално малцинство. Председателят на градския съвет на град Панчево г-н Тигран Киш прие г-н Стойков, и председателят на сдружение „Шопско оро” г-н Зоран […]

Прочети повече

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ОМБУДСМАНА

В Белград на 7 февруари Омбудсмана г-н Зоран Пашалич представи специален доклад на Омбудсмана с препоръки относно състоянието при упражняване на публичните правомощия от националните съвети на националните малцинства. Освен защитника на гражданите, г-н Пашалич участваха още и  Н.Пр. E. Андреа Орисио, ръководител на мисията на ОССЕ в Сърбия, Ябланка Табаш, изпълнител дължноста помощник генерален […]

Прочети повече

Top