Добре дошли / Добродошли

Конкурс за наемане на преводачи и езикови редактори за превеждане и лектура на учебници от 1 -12 клас

Националния съвет на българското национално малцинство в рамките на компетенциите си в сферата на образованието, задвижи процедура за обезпечаване на нови учебници за ученици от първи до дванадесети клас учещи се изцяло на български език в Република Сърбия, в унисон с актуалните учебни планове и програми. Въз основа на Заключението  на Комисията по образование  номер 17/18-05-21от 18 май тази година,

о б я в я в а

К О Н К У Р С

за наемане на преводачи и езикови редактори за превеждане и лектура на учебници от  1 -12 клас

Преводачите и езиковите редактори ще изразяват желание за участване в процеса на обезпечаване на качествени преводи на учебници от първи до дванадесети клас по всички учебни дисциплини.

Предмет на превеждане и лектура са следните учебници:

 1. Маша и Раша, Математика, учебник за първи клас;
 2. Маша и Раша, Околен свят, учебник за първи клас ;
 3. Маша и Раша, Музикално изкуство, учебник за първи клас;
 4. Маша и Раша, Светът в моите ръце, учебник за първи клас;
 5. Дигитален свят, учебник за първи клас;
 6. Математика, учебник за втори клас;
 7. Околен свят, учебник за втори клас;
 8. Музикално изкуство, учебник за втори клас;
 9. Изобразително изкуство, учебник за втори клас;
 10. Биология, учебник за пети клас;
 11. Техника и технология, учебник за пети клас;
 12. Изобразително изкуство, учебник за пети клас;
 13. История, учебник за шести клас;
 14. География, учебник за шести клас;
 15. Математика, учебник за шести клас;
 16. Биология, учебник за шести клас;
 17. Компютърни и информационни технологиии, учебник за шести клас;
 18. Техника и технология, учебник за шести клас;
 19. Музикално изкуство, учебник за шести клас;
 20. Изобразително изкуство, учебник за шести клас;
 21. История, учебник за девети клас;
 22. География, учебник за девети клас;
 23. Биология, учебник за девети клас;
 24. Математика, учебник за девети клас;
 25. Физика, учебник за девети клас;
 26. Химия, учебник за девети клас;
 27. Музикално изкуство, учебник за девети клас;
 28. Компютърни и информациони технологии, учебник за девети клас;
 29. Изобразително изкуство, учебник за девети клас.

Изисквания към кадндатите преводачи

 • Висше образование;
 • Опит в преводачески услуги от най-малко три години;
 • Владение на терминология на конкретната дисциплина по сърбски и по български език;
 • Преводите ще бъдат реализирани в срокове определени от издателя.

Изисквания към кандидаите езикови редактори

 • Висше филолгическо образование българска и/или славянска филология;
 • Опит в лекторски и преводачески услуги от най-малко три години;
 • Преподаватели във висши училища, научни работници, иследователи;
 • Кандидатите ще бъдат подложени на ограничени срокове определени от издателя.

Кандидатстване

Заинересованите преводачи и езикови редактори, които отговарят на посочените условия трябва да предоставят основни документи както следва:

 • Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали тук долу );
 • Лична биографична справка CV , с насока към опита в сферата на превод и лектура.

 

Докуметите се предоставят по електрона поща изпратена до Националния съвет office@nsb.rs

Краен срок за подаване на докуметите е 15/06/2021 година.

Всеки кандидат може да кадидатства за не повече от два превода.

Кандидатите за лектори могат да кандидатстват  за не повече од три лектури и/или не повече от два превода.

Пристигналите кандидатури ще разглежда Конкурсната комисия при Националния съвет. Избраните кандидати, Националния съвет ще предложи на приемащата страна (издателя на учебника). Решението на приемащата страна е окончателно, след което се сключват договори  с избраните кандидати преводачи/езикови редактори.

С договорите се определя срок и цена на извършените услуги.

Преводът се заплаща по страница, което представлява 1850 знака без интервали, според политиката на издателя.

Предложената цена за превода по страница е 760 динари в брутен размер.

Лектурата се заплаща по страница, което представлява 1850 знака с интервали, според политиката на издателя.

Предложената цена за лектурата по страница е 130 динари в брутен размер.

Резултатите на конкурса след утвърждаването им се обявяват на интернет страницата на Националния съвет, www.nsb.rs до 01/07/2021 година.

Избраните кандидати се оведомяват по електронна поща или телефон.

В Босилеград,

Дата: 28/05/2021 година.

                                                                    Председател на Националния съвет
на българското национално малцинство

                                                                                             Стефан Стойков

Сличне вести

Top